هیدروژن، سوختی برای حمل و نقل آینده

58

پیشگامان انرژی تجدید پذیر در جزایر Orkney اسکاتلند قصد دارند اولین کشتی های دریایی جهان را که از هیدروژن تغذیه می کند را راه اندازی کنند. گاز هیدروژن با استفاده از انرژی تجدید پذیر ، میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش می دهد و جایگزینی "سبزتر" برای سوخت های فسیلی مانند نفت یا گاز طبیعی فراهم می کند. اطلاعات بیشتر در http://bit.ly/2TvAfsH