آزمون یوس ترکیه 2019

252

ویژگی های دوره های آمادگی آزمون یوس موسسه گاما : دوره های آمادگی آزمون یوس گاما در مدت 6 ماه برگزار می شود. این دوره ها زیر نظر اساتید نیتیو ارایه می شود. این دوره با یک برنامه ریزی دقیق و منظم در هر سه بخش هوش ، هندسه و ریاضیات ، زبان ترکی استانبولی متقاضی را قدرتمند تر از رقبا برای آزمون آماده خواهد کرد.

موسسه گاما
موسسه گاما 1 دنبال کننده