دوره Windows Server 2019 - نصب مرکز مدیریت ویندوز

56
دانلود نسخه کامل این مجموعه آموزش در : https://farinmedia.ir/?p=84156
pixel