چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به زمین حمله شود؟

208

که چه اتفاقی خواهد افتاد اگر به زمین حمله شود؟ تا به الان، زمین تنها سیاره ای است که قابل زندگی است. اما قوانین احتمال این موضوع را به وضوح بیان می کنند که غیر ممکن است که سیاره ی دیگری در کل کهکشان وجود نداشته باشد که زندگی در آن ممکن باشد. این امر کاملا ممکن است که در برخی از این سیارات امکان زندگی کردن موجودات هوشمند وجود داشته باشد، شاید حتی گونه ای از زندگی که از انسان بسیار هوشمند تر و پیشرفته تر باشد. اما از آنجایی که زمین، گونه های حیات آن، و منابع آن بسیار نادر هستند، ممکن است یک آدم فضایی ها پیشر

DIGIKOT
DIGIKOT 10.3 هزار دنبال کننده