نشست "خشونت در فضای مجازی"

22
نشست "خشونت در فضای مجازی" نهمین نشست از مجموعه نشست " واکنش ما به چالش‌های اجتماعی" با حضور محمدمهدی فرقانی روز دوشنبه 5 آبان 1399 در مؤسسه رحمان برگزار شد.
pixel