سال نو محصول حیرت انگیز شعر سال بابان چهار - استاد علی خلیلی فر

447
وقتی نام سال نو، و آغاز سال نو به میان می آید، همه ما هنرمندان احساس شادی و انرژی بی نهایتی را در وجودمان لمس می کنیم. چه زیباست وقتی نو می شویم، افکارمان ، هنرمان ، خلاقیت هایمان ، شعرهایمان ، داستان های درونیمان ، ترانه هایی که از روحمان لبریز می شود. این لبریز شدن هنر نوشتن، با قلمی زیبا و هنرمندانه وارد کاغذی می شود، به نام دفترچه خاطرات! دفترچه خاطراتی که سال ها از آن گذشته، و روزی خداوند مهربان و هنرمند تو را هدایت می کند، تا رویاهای خود را به تحقق برسانی. https://www.babanart.com/videos/shere-sa
pixel