قرارگاه محوری اتحادیه مشهد با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب-قسمت اول

185
سخنرانی نماینده معزز رهبری در قرارگاه محوری اتحادیه مشهد ویژه لشکر سرگروه ها با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب قسمت اول اسفندماه 1397 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی
pixel