سیاست، ادوارد لوتووک مشاور ارشد مرکز مطالعات استراتژیک

47

در حالی که حماسه توافق روسیه تا کنون شواهدی مبنی بر پیوستن دونالد ترومپ به کرملین را به دست آورده است، این امر بسیار با ارزش بوده است تا نشان دهد که چگونه لابیگری سیاسی آمریکا کار می کند: گردهمایی، ارتباطات فریبکارانه، حفاری خاک و مخالفان و گرفتن پول از هر کسی که پرداخت می کند - تمام اینها سالهاست بخشی از داستان سیاسی است. اما آیا واقعیت در حال حاضر ثابت می شود که حتی بیشتر رنگی است؟ برای بحث در م

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده