بارگیری اقلام زیستی - امدادی برای زلزله زدگان کرمانشاه از سازمان امداد و نجات

44

بارگیری اقلام زیستی - امدادی برای زلزله زدگان کرمانشاه از سازمان امداد و نجات ، بامداد دوشنبه 5 آذر