Project-team-10

191
Beny.Maleki 2 دنبال‌ کننده
این ویدیو مربوط به پروژه تیم ۱۰ درس برنامه نویسی پیشرفته بهار ۱۴۰۰ دانشگاه صنعتی شریف است
Beny.Maleki 2 دنبال کننده
pixel