افشاگری کریمی قدوسی درباره علا الدین بروجردی

2,315

جواد کریمی قدوسی می گوید علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی دست داشته و برای وی کیفرخواست صادر شده و قاضی نظر به بازداشت وی دارد.