تریلر فیلم شوالیه تاریکی توضیحات را بخوانید

337

بعد از تمام شدن سریال بتمن علیه جوکر رفتیم سراغ یک فیلم خیلی قشنگ به اسم شوالیه تاریکی فیلمی خیلی زیبا وقشنگ