پروژه رسم خانه دو بعدی با OpenGL به زبان C

140
pixel