نحوه بار گذاری لیبل و ریبون در GK420

421

این ویدئو آموزشی شامل نحوه بارگذاری صحیح لیبل و ریبون در چاپگر های رو میزی Zebra GK420 می باشد.

زبراسیا
زبراسیا 1 دنبال کننده