ارتباط بین مجلس و رهبری، رییس مجلس است نه دیگر نمایندگان

402

بهروز نعمتی نماینده موافق پیوستن به CFT: اگر رهبری موافق تصویب این لایحه نباشد به آن رای نخواهم داد @GeraaMedia

۸ ماه پیش
# FATF