اجرای صحیح حرکت بالا آوردن موربی زانو در حالت آویزان

312

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/hanging-oblique-knee-raise

فیتنس پرو
فیتنس پرو 364 دنبال کننده