مردم ما نه رییس جمهوردرست انتخاب می کنندنه نماینده مجلس

399

دکتر عبدالمالکی در برنامه بدون توقف:مردم ما نه رییس جمهور درست انتخاب می کنند نه نماینده مجلس....!

۹ ماه پیش
roshangari@
roshangari@ 1.2 هزار دنبال کننده