آزمون #یوس در چه فواصلی برگزار می شود ؟ - مشاوره تحصیل در ترکیه

160

آقای محمد حسین از شهر اراک پرسیدند: #آزمون #یوس در چه فواصلی برگزار می شود ؟ و اگر در #دانشگاه #قبول بشویم امکان دارد #ترم یک را مرخصی بگیریم؟ در این برنامه در خصوص این موضوع توضیحات لازم ارائه شده است. #مشاوره # تحصیلی همراه با #استادفراهانی #موسسه #رواک برنامه #پرسش و #پاسخ #تحصیلی قسمت یازدهم