برگزاری جشن آب و جشن قرآن ویژه شکوفه های پایه اول

833

این کلیپ که توسط دبستان دخترانه واحد 1 در سال تحصیلی 99-98 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.