رهگیری بمب افکن چینی H-6 توسط جنگنده های اف-15

4,766
7 میلیمتر
7 میلیمتر 206 دنبال کننده