تحریم تکراری برای دلداری آل سعود

517
بعد از آنکه بزرگ ترین تأسیسات نفتی عربستان با حمله پهپادهای یمنی مواجه شد، رییس جمهوری آمریکا برای دلداری به گاوهای شیرده خود، وعده داد تحریم های شدیدتری علیه ایران وضع خواهد کرد. بعد از آن ترامپ از تحریم بانک مرکزی ایران خبر داد و آن را شدیدترین تحریم تاریخ علیه یک کشور نامید.
pixel