کتاب هوشمند کودکان - شرکت هوش مصنوعی لیان

177

شرکت هوش مصنوعی لیان یکی از اولین تولید کنندگان و صاحب پلتفرم برای تولید کتاب هوشمند در ایران است شرکت هوش مصنوعی لیان