"راهکارهای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس کودکان" در خانه کودک موج و قطره

661
دلگرم کردنِ بچه ها باعث افزایش عزت نفس اوناست. برای دلگرم کردنِ بچه هامون نیاز نیست فیل هوا کنیم همینکه کنارش باشیم و ببینیم که داره تلاش می کنه کافیه! همینکه اگر اشتباه کرد و موفق نشد، با یه لبخند مهربون دوباره تشویقش کنیم تا باز هم ادامه بده خودش بهترین دلگرمیه. همینکه به خاطر یه زمین خوردنِ کوچولو یا یه زخم سطحی یا یه کم کثیف شدنِ لباس هاش بازی و تلاششو قطع نکنیم، بزرگترین همراهیه. یادمون باشه که اگر امروز به بچه هامون دلگرمی ندیم و عزت نفسشون رو تقویت نکنیم، فردا نباید انتظار داشته باشیم که توی جامعه
pixel