اینله و آنله دندان | دکتر لیلا عطایی

191

اینله و آنله ترمیم های دندانی هستند که همانند پر کردن دندان، برای ترمیم های وسیع دندان های پوسیده استفاده می شوند. در برخی موارد اینله و آنله روش محافظه کارانه و مناسب تری نسبت به روکش کردن دندان می باشد.اینله یا آنله که به آن ها پر کردن غیرمستقیم نیز گفته می شود، راه حلی محکم تر و بادوام تر برای ترمیم پوسیدگی دندان و آسیب های مشابه می باشد. این ترمیمها از نظر عملکردی و زیبایی بسیار مناسب هستند. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده