همسر سید ابراهیم رئیسی چه کسی است؟

3,485

این خانم، همسر آقای #رئیسی است؛استاد دانشگاه شهید بهشتی بانوان میپرسند: اگر روحانی دم از دیوار کشی رقبا میزند، پس چرا تابحال اثری از حضور اجتماعی همسر خود بروز نداده است؟!

صراحت تی وی
صراحت تی وی 690 دنبال کننده