صدا گذاری باحال

114

وقتی این کلیپ رو میبینم یادم میاد خودمم همین طوری بودم یکی اسکلم میکرد و یکی نجاتم میداد

clip_bartar
clip_bartar 4 دنبال کننده