پرواز پهپاد گیتی رایان نگار در همایش ژئوماتیک 95

306