تعداد همسران پیامبر ص

205
شبهه: پیامبر اکرم ص چند همسر داشته اند؟ تعداد ۹ الی ۱۸ همسر برای ایشان گفته اند پیامبر اکرم ص تا حضرت خدیجه زنده بود تا سن ۵۰ سالگی هیچ زنی نگرفت خلفا می خواستند حرمسرا درست کنند ۱۰ ال ۲۰ زن در حرمسرا داشته باشند می ایند می گویند رسول الله ۹تا زن داشته … اینها ساخته و پرداخته دست کسی است که عمدا به رسول الله دروغ می بستند
pixel