ترک های ریز روی دندان | دکتر لیلا عطایی

216

به نظر شما سالم بودن ظاهر دندان می‌تواند نشانه سلامت کامل دندان باشد؟ همیشه اینطور نیست...! گاهی حتی با وجود ظاهر سلامت دندان، مشکلاتی وجود دارد که به سادگی و با بررسی در آینه نمی‌توانید متوجه آن‌ها شوید. مثلا ترک‌های ریزی که ممکن است در سطح دندان ایجاد شده باشد و شما متوجه آن‌ها نشوید. همین ترک‌ها به مرور می‌توانند باعث درد دندان، گسترش تا ریشه دندان و در نهایت از دست رفتن دندان شوند. www.unique-smile.com

dr.leila ataei
dr.leila ataei 8 دنبال کننده