اولین کاری که باید روی روتر سیسکو انجام بدید ؟

22
سرویس AAA برگرفته از Authentication – Authorization and Accounting که از این سرویس جهت احراز هویت و تعیین سطح دسترسی و نظارت به دسترسی و مدت دسترسی کاربر استفاده میشود. https://ittechnical.net/configur-aaa/
ittechnical 0 دنبال کننده
pixel