طرح نوسازی ناوگان فرسوده کامیون های فرسوده

359
شبکه یک- 25 شهریور 97- 19:00| در قالب طرح نوسازی ناوگان فرسوده کامیون های فرسوده با استفاده از تسهیلات ارزان دولت به کامیون های نو تبدیل می شوند. به گفته مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور با نوسازی ناوگان حمل و نقل کشنده های فرسوده که هر 100 کیلومتر 70 لیتر گازوئیل مصرف می کردند جای خود را به کشنده های جدید با میزان مصرف 32 لیتر داده است و حجم وسیع سوخت صرفه جویی شده است.
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel