فیلم معرفی پهپاد سمپاش کشاورزی [قسمت دوم]

244
تجارت سبز آبان 22 دنبال‌ کننده
فیلم معرفی پهپاد کشاورزی | شرکت تجارت سبز آبان مجری خدمات کشاورزی سمپاشی و محلول پاشی کود و بذرپاشی با پهپاد در سراسر کشور https://abanagri.com
pixel