نوحه افغانی - السلام ای عقیله یا زینب

2,128
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزاردنبال‌ کننده

سلام ای عقیله یا زینب می نویسم از تو یا زینب ای علمدارکربلا، زینب دختر صبر مرتضی ، زینب هل اتی زینب انّما زینب السلام ای عقیله یا زینب ای نبوت به شأن زن، زینب اسدالله بت شکن، زینب فاطمه، حیدر و حسن، زینب ا

۱ سال پیش
# aaa
# aaaa
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9.3 هزار دنبال کننده