برقراری ارتباط بین گیاه و انسان

49

گل ها از ریشه های خودشون برای ارسال سیگنال به گل های مجاور به عنوان ابزاری برای حفظ امنیت و برقراری ارتباط استفاده می کنند.

fanpaper.ir
fanpaper.ir 0 دنبال کننده