ماهی کفال خال‌آبی: Crenimugil seheli

219

ماهی کفال خال‌آبی (Crenimugil seheli)، از کفال‌ماهیان آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و چندین نقطه دیگر از جهان است. بیشتر غذای این ماهی را جلبک‌ها تشکیل می‌دهد و ماهی‌ای کاملا ساحلی است. بصورت گله‌ای زندگی می‌کند و در پی غذا گاهی وارد آب‌های شیرین هم می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Crenimugil-seheli.html

pixel