درس اخلاق آیت الله خرازی

714

درس اخلاق آیت الله خرازی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه فیضیه برگزار شد.