الله اکبر از دولت ودولت مردان خائن(مدرسه طالقانی تهران)لطفا قسمت پایینو مطالعه ک

455

این فیلم مطعلت به مدرسه طالقانی واقع در خیابان بهشتی-اندیشه تهران است. دبستان دخترانه طالقانی روز معلم، مدرسه دولتی هم هست لازم به ذکراست این آهنگ قبلا در اتوبوسی که بچه هارو به اردو می برد توسط مدرسه پخش شده وبچه ها مشتاق شدن این آهنگو دانلود کنندواین چنین از حفظ بشن... به دیجی مردی که تو مدرسه دخترونست دقت کنید؟!!! آقای وزیر این هم آدرس مشخص ودقیق تر؛بهونه دیگه ای هم هست؟ اجرای سند 2030 درمدارس

دانیال
دانیال 5 دنبال کننده