داغترین‌ها: #اربعین

موج ایستاده و بسامدهای تشدید در ریسمان کشیده شده

161
فیزیکفا 629 دنبال‌ کننده
در این ویدیو آموزشی در مورد موج ایستاده و شرط ایجاد آن توسط استاد مصطفی کبیری توضیح داده می شود. همچنین محاسبات بسامد هماهنگ های ایجاد شده در ریسمان با دو سر ثابت انجام می شود. لینک جزوه آموزشی (https://physicfa.ir/%d9%85%d9%88%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%87/)
فیزیکفا 629 دنبال کننده
pixel