اقامت از طریق تمکن مالی در کشور آلمان

1,460
مزایای دریافت اقامت با استفاده ازاین روش : سریع ترین روش اخذ اقامت عدم نیاز به راه اندازی شرکت عدم نیاز به استخدام پرسنل عدم پرداخت مالیات عدم نیاز به مدرک زبان خارجی سهولت تمدید اقامت سهولت در تعهد حداقل زمان اقامت امکان رفت و آمد و زندگی آزادانه در کشورهای اتحادبه اروپا و حوزه شنگن http://www.amiranvisa.com
pixel