برگزاری ورکشاپ با بن بیگی

64

ورکشاپ یا همان کارگاه یک برنامه آموزشی کوتاه مدت است که با هدف آموزش و معرفی مهارت هایکاربردی برای تعداد محدودی از افراد علاقه مند برگزار می شوند که بتوانند از آن حرفه در زندگیروزمره شان استفاده کنند. در این مقاله بن بیگی قصد انجام ورکشاپ برای افرادی که میخواهند حرفه ای تر دیده شوند دارد پس باما همراه باشید و از کسانی که تمایل به یادگیری دارند دعوت به همراهی می نماییم.09190158002