راه اندازی کتاب خانه خلاق پلاس با همراهی و همکاری خانم شوندی

39
بیشتر هزینه های این طرح توسط خانم شوندی(خیر و فعال کتاب خوانی ) و بقیه هزینه های راه اندازی با کمک های مردمی پرداخت شد. این کتاب خانه به همت و تلاش دانش آموزان و سفیران کتاب بشاگرد و کمک های خانم شوندی و همراهان راه اندازی شد
meysamzahedi1373 2 دنبال کننده
pixel