امضای تفاهم نامه مصرف بهینه برق بین شرکت توزیع و جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان

66

مصاحبه علی سعیدی خبرنگار صداوسیما با مهندس مهدوی نیا مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان در زمینه امضای تفاهم نامه مصرف بهینه برق بین شرکت توزیع و سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در جیرفت