مدیریت هوشمند استراتژیک با نگرش ۳۶۰ درجه (SSM)

799
راهکار جامع مدیریت هوشمند استراتژیک با رویکرد ۳۶۰ درجه (Strategic Smart Management) که به اختصار SSM نامیده می شود، به سازمان ها و مدیران کمک می کند که به بالاترین سطح عملکرد خود برسند. این ابزار و یا راهکار جامع سازمانی، پیاده سازی مدل مفهومی ۴ مرحله ای مدیریت در بالاترین سطح عملکرد را تضمین می کند. راهکار جامع سازمانی SSM، یک چارچوب و یک فریم ورک اجرایی برای مدل ۴ مرحله ای مدیریت در بالاترین سطح عملکرد می باشد که دارای ۷ عنصر است.
pixel