تعریف Usability Testing یا مراحل آزمایش سایت

13

در این آموزش میتوانید اطلاعات اولیه در مورد Usability Testing و آزمایش وب سایت را کسب نمایید. برای تهیه آموزش های بیشتر به سایت olgoha.com مراجعه نمایید