حضور فارسی آموزان خارجی دوره 84 دانش افزایی زبان فارسی

1,584

کد ویدیو: 3253 حضور فارسی آموزان خارجی درهشتاد و چهارمین دوره دانش افزایی زبان فارسی بنیاد سعدی دربرنامه باهمستان بیست و هفت تیرماه 96 باهمستان دارای آیتم های مختلف سینما، رسانه گردی، معرفی برنامه های شبکه، موسیقی با معرفی موسیقی های روز ایران است. این برنامه درصدد آن است که با آیتم های مختلف به ایرانیان خارج از کشور اطلاع رسانی کند که از لحاظ فرهنگی، ورزشی و اجتماعی در ایران چه اتفاقاتی می افتد