اطلاعیۀ بانک مرکزی دربارۀ تعاونی منحلۀ فرشتگان

3,169

شبکه خبر- 2 خرداد 1396- 20:00 | اطلاعیۀ بانک مرکزی دربارۀ تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی منحلۀ فرشتگان. در این اطلاعیه به تصمیم مشترک قوه قضاییه و بانک مرکزی اشاره و دربارۀ نحوۀ تعیین تکلیف سپرده گذاران موسسۀ کاسپین آمده در مرحله دوم، سپرده گذاران تعاونی منحلۀ فرشتگان تا مبلق 200 میلیون ریال توسط موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف می شوند.

پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel