سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل

423

دکتر آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز در سفر به شهرستانهای پارس آباد،بیله سوار و گرمی از طرح های مختلف حوزه راه و پایانه مرزی بیله سوار مغان بازدید کرد.

۱ سال پیش
# راه