برنامه دوربین؛ قسمت 31 ؛ خانم امینی گزارشگر احساسی برنامه دوربین ؛ شبکه جهانی جا

397

قسمت سی و یکم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: در آخرین برنامه دوربین در سال 95 خانم سهیلا امینی را به عنوان گزارشگر احساسی معرفی کرده و هدیه به ایشان داده شد. ارسالی از: منتخب دوربین شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45