ویدیوی تایم لپس آسمان شب در مرکز فضایی اروپا (گویان فرانسه)

1,045
ویدیوی تایم لپس زیبا از آسمان شب در پایگاه فضایی اروپا محل پرتاب موشک های آریان (گویان فرانسه)

#Amir ali

1 ماه پیش
بسیار زیبا
pixel