فردین حفیظی در فیلم سینمایی دختر شیطان کاری از کورش کبیری

965

مصاحبه جنجالی فردین حفیظی بازیگر معروف دختر شیطان به همراه پشت صحنه های فیلم وجکی شروف،ایشا گوپتا،گلشن گرور،قربان محمد پور در باکس افیس ایران:www.boxofficeiran.com

Kouroshkabiri
Kouroshkabiri 7 دنبال کننده